Logt 5 Euro VPN mijn data?

Zeker niet!

Inloggen in onze app is mogelijk door middel van een willekeurig gegenereerde en unieke code. Wat er gebeurt zodra je ingelogd bent in de app, daar kunnen we kort over zijn. 5 Euro VPN hanteert op alle vlakken een zogeheten ‘zero logs-policy’. Dit betekent:

  •        5 Euro VPN houdt geen logbestanden bij van dataverkeer of activiteit van gebruikers tijdens het gebruik van onze app;
  •        5 Euro VPN houdt geen timestamps bij, zodat we niet weten wanneer een specifieke gebruiker in- of uitlogt;
  •        5 Euro VPN registreert geen IP-adressen van gebruikers van de service. Niet wanner u inlogt, en ook niet tijdens gebruik;
  •        5 Euro VPN houdt geen logbestanden bij van uw DNS-verzoeken op onze servers;
  •        5 Euro VPN houdt geen logbestanden bij van uw (aantal) sessies via onze servers.

5 Euro VPN houdt wel gegevens bij van het totale verbruik van bandbreedte op de servers, zodat wij garant kunnen staan voor een optimale verdeling tussen gebruikers. Deze gegevens zijn in geen geval te herleiden tot individuele gebruikers. 

Still need help? Contact Us Contact Us